_

نمدها

_

نمدها یک نوع پارچه است که با متراکم کردن و بوریا بافی الیاف تولید می شود. این نمد ها را می توان به صورت نرم, متوسط و البته به اندازه ی کافی سخت به شکل مواد ساخت.

فیلتر نمدی دارای ضخامت های مختلفی است که در ساخت فیلترها به کار می رود.

برای پاسخ‌گویی به شرایط عملکرد فرایندهای مختلف مشتریان، طیف گسترده‌ای از الیاف با مقاومت‌های مختلف در برابر دمای بالا، در برابر محیط‌های خورنده (شمیایی) و اکسیداتیو انتخاب و ارائه می‌کنیم.

متداول ترین الیاف تولیدی نمدهای سوزنی PES ، PP ، PAN ، meta aramid ، PPS ، PIC ، PTFE است.

برای بهینه سازی عملکرد ، الیاف مختلف با تعداد و شکل های مختلف می‌توانند ترکیب شوند (به عنوان مثال PTFE همراه با ®P84 )

این نوع نخ‌ها خاصیت فیلتراسیون اشاره شده را به پارچه نهایی منتقل می‌کنند (اگر در الگوهای مختلف بافت با هم ترکیب شوند)

 ApplicationBenefitWeight RangeFibersDescription 
نمد تستوری Cement
Energy and waste to energy
Controlled low emissions
Better efficiency
Increased bag lifetime
500÷700 g/m²PES
PAN
PPS
P84
Use of microfibres (up to 0,9 dtex) on the dust side
Alternatively use of multilobal sectioned shape fibres on the dust side; logo
MICROFIBERS
نمد تستوری Cement
iron and steel
Wood
Controlled low emissions
Increased bag lifetime
Energy savings
380÷600 g/m²PES
PES
Use of microfibers
Increased compactness and needling uniformity
نمد تستوریCeramic
Chemical
Asphalt
Foundries
Cement clinker cooler
Good resistance to hydrolysis and oxidizing agents
Ideal for acid environment
550 g/m²PMIA
PTFE
Metaaramid fibers blended with special acrylic fiber
Needled on metaaramid scrim
Also available with different scrims such as PTFE
ENDURAFELTTM
نمد تستوری Cement
Vacuum cleaners
Eco friendly product
Same performances than standard PES needlefelts
350÷650 g/m²PES Use of regenerated polyester fibres from PET bottles
نمد تستوری Food & agrochemicals
Chemistry
Wood
Surface resistivity below 104 Ohm350÷650 g/m²PP
PES
PAN
PPS
PMIA
Use of epitropic fibres blended with standard ones in the batt to improve conductivity of the finished felt
For better performances use of stainless steel fibres in the scrim
ANTISTATIC
نمد تستوریSteelworks & foundries Increased resistance to sparks or any incandescent particle
Increased bag lifetime
500÷550 g/m²PESlayered structure with fibers of preoxidized acrylic polymer positioned on dust side blended with finer fibers and standard 2,2dtex average count fibers to make the support battFIRETES