_

پتروشیمی

_

برای سیستم فیلترینگ صنعت پتروشیمی، فیلترهای پیشنهادی ما PA،  PP و PET خواهد بود. برای فیلتراسیون گاز-جامد نیز فیلتربگ‌های تستوری بهترین نتیجه را در سالیان اخیر در ایتالیا، اروپا و جهان نشان داده است.

 

 

 

  • فیلتربگ
  • پارچه فیلتر
  • کیج و ونتوری
تستوری در صنایع پتروشیمی
تستوری در صنایع پتروشیمی