۱۱۰
سال

در دهه‌های گذشته، نوآوری، دانش فنی و حضور بین‌المللی پایه‌های گذشته‌ای درخشان و آینده‌ای روشن برای تستوری در فیلتراسیون صنعتی بوده‌اند. ما براین باوریم که این سطح از دانش فنی و استانداردهای بالا، سکوی پرتاب تستوری برای پیشتازی در عرصه‌های بین‌المللی می‌باشد. منابع گرانبهای انسانی، تکنولوژیک و ابزار روزآمد به همراه نوآوری مداوم در محصولات و دیدگاه مشتری مدارانه سبب افزایش سهم تستوری از بازارهای ایتالیا و جهان خواهد شد. تستوری همواره به عنوان یک مرجع در زمینه فیلتراسیون تر و خشک صنعتی در نظر گرفته می‌شود.

درباره ما

کاربردهای اصلی محصولات تستوری در صنایع سیمان، آلومینیوم، تولید برق، تولید انرژی از پسماند، فلزات، داروسازی، شیمیایی، غذایی، معدنی، آسفالت، تأسیسات فیلتراسیون آب و دیگر مصارف زیست محیطی می‌باشد.